# 45 Rank
SDA Bocconi Asia Center
10 Stories
# 9 Rank
SPJIMR Mumbai
183 Stories
# 33 Rank
IMT Ghaziabad
9 Stories
# 29 Rank
MICA
4 Stories